Weergaven: 5

Met vereende krachten hebben de stichting Present en Mondial De Graaf Verhuizingen een verhuizing uitgevoerd voor de Verhuisfamilie.

Dit goede doel is er speciaal voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit te regelen.

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer mensen er zelf niet voor kiezen maar noodgedwongen naar een andere woning moeten verhuizen. Om mensen een steuntje in de rug te bieden is er de Verhuisfamilie. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden die vervolgens wordt gescreend door de stichting Present, een landelijke vrijwilligersorganisatie. De ‘Verhuisfamilie’ wordt gevormd door de vrijwilligers van Present die de inboedel inpakken en de Erkende Verhuizers die zorgen voor een soepele verhuizing.

Een dag later stond er in Castricum een andere verhuizing ingepland voor de Verhuisfamilie. De vrijwilligers van de lokale Present-afdeling Alkmaar hadden de cliënt geholpen met het inpakken van de inboedel. Voor de uitvoering van deze verhuizing kwam het team van Mondial De Graaf Verhuizingen in actie. Dat er zoveel mensen in de bres zijn gesprongen heeft bij de hulpvrager veel stress weggenomen. Mieke Johnson van Present Alkmaar blikt met een tevreden gevoel terug. “Het is heel mooi dat dit vanuit de Verhuisfamilie zo wordt opgepakt: iemand kan echt een nieuwe start maken in een nieuwe omgeving.”

Tevreden klanten vertellen

Logo Mondial De Graaf Verhuizingen © 2024 Mondial de Graaf verhuizingen bv. Alle rechten voorbehouden.