particuliere verhuizing project verhuizing container opslag inboedel hotel
 

Historie

 

85 jaar in vogelvlucht

Zoals zoveel familiebedrijven is het allemaal klein begonnen…………..Piet de GraafEsther & Ate de Graaf

1929
Grootvader Piet de Graaf is in 1929 begonnen met een bodedienst tussen Oudkarspel en Alkmaar en later heeft zoon Ate het met zijn vrouw Esther overgenomen. 
Vanuit het woonhuis met garage aan het Noordeinde in Sint Pancras werden de werkzaamheden uitgevoerd. 
Bij de invoering van de BTW werd de bodedienst overgedaan aan een collega en richtte Ate zich volledig op het verhuisbedrijf. 

 

BodedienstkaartenNoordeinde Sint-PancrasBenedenweg Sint-Pancras

Toen het gezin en bedrijf groeide ontstond de mogelijkheid een pand met garage te kopen aan de Benedenweg. Een grote stap. 
Echter het bedrijf groeide, het werd drukker en er was behoefte aan opslagruimte. 
Een loods werd aangebouwd en de eerste opslag (kachels) was een feit. 
Meubelopslag zoals we die vandaag de dag kennen was er toen nog niet, er was nog geen behoefte aan.

verhuiskisten en takelblokWat er toen ook niet was waren verhuisdozen. Alles werd ingepakt in kisten. In de stille tijd in de winter werden deze zelf getimmerd. 
Het was zwaar sjouwen want de kisten wogen zelf natuurlijk ook wat en als de mensen gingen inpakken werden de boeken vaak in de grote kisten en het lichte spul in de kleine kisten gepakt. Gelukkig waren de verhuizingen nog niet zo groot. 
Woonde men boven of in een flat werd er gehesen met touw en blok, het echte handwerk. Ja, ja, die goeie ouwe tijd…….!

Tegenwoordig hebben we de beschikking over verhuisliften, kranen, luchtgeveerde co2 verantwoorde vrachtwagens voorzien van laadklep. 
Als hulpmiddelen: meubelhondjes, rolcontainers, heftrucks, vouwdozen, etc. Voor bescherming van meubilair en woning: noppenfolie, inloopmatten en natuurlijk de vertrouwde en bekende verhuisdekens.

 

Een van de eerste buitenlandse verhuizingen die Ate uitvoerde was die van Dr. Destree, de markante dorpsdokter van Sint Pancras die verhuisde naar Frankrijk. Vele buitenlandse bestemmingen werden later nog aangedaan en voor overzeese verhuizingen werden kisten getimmerd waarin de zending werd verscheept.
Het nu populaire TV programma “Ik Vertrek”is dus al van alle tijden.

Later waren het Cees en Taco die de buitenlandse verhuizingen wegbrachten.
Cees de Graaf, zoon van Ate en Taco de Haan. Dezelfde Taco die nog steeds bij ons werkt en nu de buitenlandse verhuizingen verzorgd. 
Als broekie van 16 jaar begonnen en nu al meer dan 38 jaar vergroeid met ons bedrijf. 
Veel oude klanten zullen zijn naam herkennen en zijn vakmanschap hebben ervaren. 
Hoezeer het verhuizen in de genen van Taco zit blijkt uit het feit dat diens zoon Mike ook in ons bedrijf in de voetsporen van z’n vader is getreden.

Siem, Cees en Joop de Graaf

1971 
U las al de naam Cees, één van de zonen van Ate.
Hij kwam in 1971 als 15 jarige bij z’n vader werken en toen in 1979 het verhuisbedrijf van Besanger in Hoorn werd gekocht, verhuisde hij met z’n vrouw Carina naar Hoorn en samen legden ze daar de bouwstenen voor De Graaf Verhuizingen Hoorn.

1977
Een andere zoon van Ate die de gelederen kwam versterken is Joop. 
Samen met z’n vrouw Lucienne namen ze in 1985 het stokje over in Hoorn waar ze nog steeds wonen en de contacten in Hoorn en omstreken onderhouden. 
De administratieve- en logistieke bedrijfsvoering gebeurd voornamelijk vanuit het kantoor in Alkmaar waar u Joop en Lucienne ook regelmatig kunt aantreffen.

1985
Het jaar dat er in de familie en het bedrijf veel veranderde. Joop en Lucienne verhuisden naar Hoorn en in hun woning gingen vader Ate en moeder Esther wonen. Ze deden een stap terug en kregen het een stuk rustiger.
Cees en Carina betrokken de bedrijfwoning aan de Benedenweg in Sint Pancras.

1989
Kocht Ate in 1979 Besanger in Hoorn, later werden er meer bedrijven overgenomen. In 1989 was dit van Koningsbruggen verhuizingen in Den Helder. Eén van de redenen was dat een derde zoon z’n intrede had gedaan in het bedrijf: Siem
Lang mocht dit niet duren. Helaas is hij ons op 26 jarige leeftijd ontvallen.

1992 -Berenkoog 83, Alkmaar

1992
Een bewogen jaar, zowel in de familie als in het bedrijf. Het jaar dat Siem na een slopend ziekbed stierf.
Maar ook het jaar dat ons nieuwe bedrijfspand aan de Berenkoog op het Industrieterrein de Beverkoog in Alkmaar is gebouwd. 
Ons hele bedrijf verhuisde per 1 november van Sint Pancras naar Alkmaar, aan de Berenkoog 83. De locatie naast de geplande noordelijke ontsluiting (welke nog steeds niet is gerealiseerd).

Een modern pand met kantoren, kantine, een grote opslagloods en volop parkeergelegenheid op eigen terrein.
Dit was ook het moment dat we overgingen van “losse” opslag naar opslag in kisten, 3 hoog gestapeld met behulp van een heftruck. 
De auto’s en de nieuwe auto’s zijn zo gebouwd dat via de zijkanten de opslag rechtstreeks in de kisten geladen kan worden. 
De opslag nam in die jaren zo snel toe dat we enkele jaren later de extra grond achter het pand ook bebouwd hebben en zo de opslagcapaciteit konden verdubbelen.

1995
Op 1 januari van dat jaar hebben we Plomper & Zoon, Verhuizingen in Bergen NH overgenomen.
Een bevriend bedrijf waar we reeds lang mee samenwerkten, met dezelfde bedrijfscultuur ons de onze. 
Ook een familiebedrijf met een lange historie, begonnen als bodedienst tussen Bergen en Alkmaar en ook een bedrijf die zich later onder leiding van Cees Plomper specialiseerde in het verhuizen. 
Ben Plomper, de zoon van Cees is met het bedrijf meegegaan naar Alkmaar. U zult hem vaak treffen in Bergen, nog steeds zijn wijk!

1999
Het jaar dat we de Graaff Heiloo overnamen.
Inderdaad, een naamgenoot maar dan met dubbel F. Doordat Heiloo zo dicht bij Alkmaar ligt gaf dit veel verwarring, ook voor onze klanten. opslagcontainers
Door deze overname werd het probleem opgelost en is er sprake van één De Graaf Verhuizingen.

2008
De ingebruikname van opslagcontainers. Deze containers zijn breed te gebruiken, opslag zowel intern als extern. 
Bij de klant aan huis of bij een bedrijf, bij scholen, kantoren of voor stalling van diverse materialen. 
Door de aanschaf van een auto met een 40 tons laadkraan is het vervoer geen probleem. 
Ook het verhuizen van machines en zware voorwerpen, wat voorheen werd uitbesteed wordt nu in eigen beheer uitgevoerd

2009
Het jaar waarin we 80 jaar bestaan.
Destijds is met hard werken en veel inzet het bedrijf geworden tot wat het nu is. 
Een modern bedrijf, nog steeds gevestigd op het industrieterrein “de Beverkoog” uitgerust met modern materiaal. 
Nog steeds worden de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de beste familietradities en met gemotiveerd en gespecialiseerd personeel.

Een bedrijf meegegaan met de tijd en klaar voor de toekomst!

 

terug naar boven ►